Short facts

Peace Monuments of War Material is an international initiative on the topic: how art can contribute to sustainable peace and development, and the seminar ”Art as an Arrow to Sustainable Economic Growth”.

A Sculpture Festival in Arboga

Movie

When and where?

Mekens Vänner

Fredskonsert
22 oktober 2016

Den 22 oktober blir det en konsert på temat fred i samarbete med Adolf Fredriks musikklasser från Stockholm, det blir ca 60 ungdomar som deltar i konserten.

Konserten börjar kl 15:00 och avslutas ca 16:15.

I programmet ingår även en "Fredsapell" som framförs av överstelöjtnant Per Åkerblom som arbetat internationellt inom FN.

Adolf Fredriks 8or

"Adolf Fredriks musikklasser ligger i Vasastan i Stockholm, mellan Norra Bantorget och Odenplan. Det är en stor skola med cirka 1100 elever och en personalstyrka på runt 120 medarbetare. Skolan har 36 klasser från år 4–9 och verksamheten är organiserad i arbetslag."

 

Artists from world wide

  • China
  • Germany
  • Great Britain
  • Romania
  • Sweden
  • The Netherlands
  • The United States


Copyright © 2015 Peace Monuments Of War Material. All rights reserved. Web: NyWeb