Mekens Vänner

Fredskonsert 27:e oktober 2018

Bejublad fredskonsert genomförd!

 

Håkan Elin Hanna

Håkan Björkman, Elin Jauring och Hanna Drakengren

Vingar

Skulpturparken flyttad!

Med hjälp av många tjänstvilliga händer och kraftiga maskiner är nu alla konstverken flyttade från sin tidigare placering i Jädersbruks Herrgårds trädgård till en gräsyta norr om Herrgården i anslutning till grusvägen som är en förlängning av Jädersvägen längs järnvägen ut till Jädersbruk.

Styrelsen


Copyright © 2015 Peace Monuments Of War Material. All rights reserved. Web: NyWeb