When and where?

Logga Mekens Vänner

Mekens Vänner

Fredsskulpturerna översedda!
I helgen som gick med start fredag den 5:e maj samlades ett glatt gäng vid Fredsskulpturerna för att putsa och feja.

Föreningsmedlemmar och styrelse samlades för att se över konstverken som är placerade i anslutning till Jädersbruks ekologiska Herrgård. Rost och smuts fejades bort och ny färg målades på. Några av konstverken rätades upp eller justeras en del.

Ivriga händer 2017-05-05 


Copyright © 2015 Peace Monuments Of War Material. All rights reserved. Web: NyWeb