Mekens Vänner

Vingar

Skulpturparken flyttad!

Med hjälp av många tjänstvilliga händer och kraftiga maskiner är nu alla konstverken flyttade från sin tidigare placering i Jädersbruks Herrgårds trädgård till en gräsyta norr om Herrgården i anslutning till grusvägen som är en förlängning av Jädersvägen längs järnvägen ut till Jädersbruk.

Det återstår dock en hel del arbete, helgen 13:e, 14:e och 15:e juli hoppas vi att många medlemmar ställer upp och hjälper till att pyssla om skulpturerna.

Styrelsen


Copyright © 2015 Peace Monuments Of War Material. All rights reserved. Web: NyWeb