Short facts

Peace Monuments of War Material is an international initiative on the topic: how art can contribute to sustainable peace and development, and the seminar ”Art as an Arrow to Sustainable Economic Growth”.

A Sculpture Festival in Arboga

Movie

Mekens Vänner

Årsmöte med Mekens Vänner 31 mars 2019 kl 14:00

Plats Vuxenskolan

 

 

 

P12 2

Skulpturparken flyttad!

Bilden ovan visar den nya Skulpturparken där förslag på en grusad gång ritats in. Föreningen jobbar nu med att göra en ansökan till Leader om bidrag för att kunna förverkliga det hela.

Styrelsen

Artists from world wide

  • China
  • Germany
  • Great Britain
  • Romania
  • Sweden
  • The Netherlands
  • The United States


Copyright © 2015 Peace Monuments Of War Material. All rights reserved. Web: NyWeb